image

Kedvező áramtarifa a hőszivattyú működtetéséhez: GEO tarifa


Mit jelent a GEO tarifa, hogyan lehet igényelni, mire lehet használni?

A GEO egytarifás, külön mért, vezérelt tarifa. Naponta legalább 20 óra fűtési időt nyújt a hőszivattyú számára úgy, hogy egy megszakítás nem lehet hosszabb 2 óránál, és két megszakítás között minimálisan 2 óra felfűtési idő áll rendelkezésre. Ezzel a hőszivattyús rendszer megfelelő mennyiségű villamosenergia-betáplálást kap az üzemeléshez.

A tarifát az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport lakossági ügyfelei, valamint a 3 x 63 Ampert (39 kW) meg nem haladó névleges csatlakozási értékkel rendelkező üzleti ügyfelei és a közintézmények igényelhetik meglévő, illetve új hőszivattyús rendszer villamosenergia-ellátásához.

Amit a tarifa igényléséről tudni érdemes

A tarifát az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók igényelhetik az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. szolgáltatási területén.

A kedvezményes tarifa kizárólag a szakaszosan és biztonságosan üzemeltethető hőszivattyú berendezés villamosenergia ellátására használható.

A hőszivattyú bekötését a vezérelt elosztó hálózati áramkörre állandó jelleggel rögzített módon, nem dugaszolhatóan kell elvégezni. Más berendezések üzemeltetése erről a csatlakozásról szerződésszegésnek minősül.

A használó a vételezéshez szükséges mérőhely kialakítását a MEE VET által regisztrált vállalkozókkal köteles kiépíteni.

Csak olyan berendezés helyezhető üzembe, amely teljesíti az ELMŰ-ÉMÁSZ által rögzített műszaki megfelelőségi követelményeket.

A GEO-tarifa részletes díjaira és az igénybevétel feltételeire vonatkozóan az Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzatban leírtak irányadóak, amelyet teljes egészében elolvashat az ELMŰ internetes oldalain (www.elmu.hu, www.emasz.hu), vagy megtekinthet az ügyfélszolgálati irodákban.

Forrás: Áramszolgáltatói információk, GEO hőszivattyús tarifa, Energia újság 2 42-43.